Sluiten

Effect van toetsvorm en vraagtype op de moeilijkheid van de afsluitingstoetsen basisvorming. Een toepassing van multiniveau analyse met random kruisclassificatie

Datum:
1 juni 2001
Auteur:
Auteur: Kuhlemeier, J.B., Kleintjes, F.J., & Bergh, H. van den
Opdrachtgever:
Cito

Uit: Pedagogische Studiën, jaargang 78, 2001, nr. 3, 197-211

 

In dit artikel wordt gerapporteerd over een secondaire analyse van de invloed van de toets, de toetsvorm en het vraagtype op de prestaties van leerlingen in de eerste fase van het voortgezet onderwijs. Het geeft een antwoord op de volgende vragen:
1. Wat is het relatieve belang van de toets, de school en de leerling voor de prestaties?
2. Hoe belangrijk zijn de toetsvorm (schriftelijke toetsen en praktijktoetsen) en het vraagtype (gesloten en open vragen) voor de prestaties?
3. In hoeverre varieert het effect van de toetsvorm en het vraagtype van school  tot school (en van opleiding tot opleiding)?
4. Zijn de effecten van de toetsvorm en het vraagtype op hoger presterende scholen/opleidingen even groot als op lager presterende scholen/opleidingen? Is het verschil in moeilijkheid tussen de schriftelijke en praktijktoetsen op scholen met hogere gemiddelde prestaties groter of juist kleiner dan op de lager presterende scholen? En zijn toetsen met veel gesloten vragen op de hoger presterende scholen naar verhouding even goed gemaakt als op de minder hoog presterende scholen?

Download