Sluiten

Maken en meten: de beoordeling van het CPE beeldende vakken vmbo

Datum:
1 juni 2014
Auteur:
Auteur: Gitsels, H., Knüppe-Hüsken, M., Beukering, A. van, & Kuhlemeier, H.
Opdrachtgever:
Cito

Uit: Cultuur+Educatie, jaargang 14, 2014, nr. 41, 26-42

In 2012 en 2013 deed Cito twee onderzoeken naar de beoordeling van het Centraal Praktisch Examen beeldende vakken VMBO. Het eerste onderzoek was gericht op de huidige praktijk van beoordelen en op de mogelijke verbetering van het beoordelingsmodel. De vervanging van het huidige beoordelingsmodel door een rubrics model leidde tot gemiddeld lagere scores en een grotere beoordelaarsovereenstemming. In het tweede onderzoek werd op kwantitatieve en kwalitatieve wijze verkend in hoeverre beoordeling op basis van gedigitaliseerde portfolio's vergelijkbaar is met beoordeling van fysieke portfolio's. Resultaten van dit experiment toonden wisselende uitkomsten. De digitale beoordeling leidde tot gemiddeld hogere totaalscores. Voor de betrouwbaarheid van de totaalscore maakte het weinig uit of de beoordelaars de papieren of digitale versie van het portfolio beoordeelden, maar bij twee van de vijf deelaspecten was bij digitale beoordeling sprake van een lagere betrouwbaarheid.

Download