Sluiten

Domeinbeschrijving A: Een kennisbasis voor burgerschap. Inhoudsvalidering van de PPON-peiling Einde basisschool 2009

Datum:
1 juni 2013
Auteur:
Auteur:
Opdrachtgever:
Cito

In deel A lees je over de drie onderwerpen die in de kennisbasis voor burgerschap centraal staan: sociaal-cultureel burgerschap (samenleving), politiek burgerschap (staat) en economisch burgerschap. Het gaat hier over de inhoudsvalidering van het peilingsonderzoek  Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) door Cito in 2009 einde basisschool.