Sluiten

Domeinbeschrijving B: Een competentiebasis voor burgerschap. Inhoudsvalidering van de PPON-peiling Einde basisschool 2009

Datum:
1 juni 2013
Auteur:
Auteur:
Opdrachtgever:
Cito

In deel B lees je over de beschrijving van twee domeinen, namelijk democratie (het bevorderen van democratische en humane gezindheid) en identiteit (het bevorderen van eigen identiteit). Het gaat hier over de inhoudsvalidering van het peilingsonderzoek Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) door Cito in 2009 einde basisschool.