Sluiten

Muziekpeiling einde basisonderwijs. PPON-reeks nummer 7

Datum:
1 juni 1995
Auteur:
Auteur: Wijnstra, J. M.
Opdrachtgever:
Cito

In deze brochure lees je over de samengevatte uitkomsten van het eerste peilingsonderzoek Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) door Cito voor muziek voorjaar 1992. De peiling ging over de inhoud en organisatie van het onderwijs in muziek op de basisschool.