Sluiten

Balans van het rekenwiskundeonderwijs op lom- en mlk-scholen 2. Uitkomsten van de tweede peiling in 1997. PPON-reeks nummer 14

Datum:
1 juni 2000
Auteur:
Auteur: Kraemer, J., Schoot, F. van der, & Engelen, R.
Opdrachtgever:
Cito

In dit rapport lees je over de uitkomsten van het tweede peilingsonderzoek Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) door Cito voor rekenen/wiskunde in LOM- en MLK-scholen voorjaar 1997. Het peilingsonderzoek omvatte een inventarisatie van enkele aspecten van het onderwijsaanbod en een onderzoek naar de rekenvaardigheid van de 12- en 13-jarige LOM- en MLK-leerlingen. Bij negen van de tien onderscheiden rekenonderwerpen is de vaardigheid van de leerlingen uit het speciaal onderwijs vergeleken met die van leerlingen in de jaargroepen 4 tot en met 8 van het basisonderwijs.