Sluiten

Balans van het Engels aan het einde van de basisschool 2. Uitkomsten van de tweede peiling in 1996. PPON-reeks nummer 17

Datum:
1 juni 2000
Auteur:
Auteur: Edelenbos, P., Schoot, F. van der, & Verstralen, H.
Opdrachtgever:
Cito

In dit rapport lees je over de uitkomsten van het tweede peilingsonderzoek Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) door Cito voor Engels einde basisonderwijs voorjaar 1996. De peiling omvatte een inventarisatie van enkele aspecten van het onderwijsaanbod in jaargroep 8 en een meting van acht onderscheiden vaardigheden van leerlingen.