Sluiten

Balans van de peiling Beeldende vorming aan het einde van de basisschool 2. Uitkomsten van de tweede peiling in 1996. PPON-reeks nummer 18

Datum:
1 juni 2001
Auteur:
Auteur: Hermans, P., Schoot, F. van der, Sluijter, C., & Verhelst, N.
Opdrachtgever:
Cito

In dit rapport lees je over de uitkomsten van het tweede peilingsonderzoek Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) door Cito voor Beeldende vorming voorjaar 1996. Het onderzoek omvatte een inventarisatie van aspecten van het onderwijsaanbod in de bovenbouw van het basisonderwijs. Daarnaast hebben leerlingen uit jaargroep 8 drie aan de kerndoelen voor Vormgeven gerelateerde tekenopdrachten gemaakt. Voor het onderdeel Beschouwen hebben zij enkele open opdrachten gemaakt.