Sluiten

Balans van het taalonderwijs aan het einde van de basisschool 3. Uitkomsten van de derde peiling in 1998. PPON-reeks nummer 19

Datum:
1 juni 2002
Auteur:
Auteur: Sijtstra, J., Schoot, F. van der, & Hemker, B.
Opdrachtgever:
Cito

In dit rapport lees je over de uitkomsten van het derde peilingsonderzoek Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) door Cito voor Nederlandse taal einde basisonderwijs voorjaar 1998. De peiling omvatte een inventarisatie van enkele aspecten van het onderwijsaanbod in de jaargroepen 6, 7 en 8 en een gedetailleerd onderzoek naar de taal- en leesvaardigheid van de leerlingen in jaargroep 8. Specifiek is hun lees- en luistervaardigheid onderzocht en hun kennis en vaardigheid met betrekking tot een aantal ondersteunende activiteiten.