Sluiten

Balans van het taalonderwijs halverwege de basisschool 3. Uitkomsten van de derde peiling in 1999. PPON-reeks nummer 20

Datum:
1 juni 2002
Auteur:
Auteur: Berkel, S. van, Schoot, F. van der, Engelen, R., & Maris, G.
Opdrachtgever:
Cito

In dit rapport lees je over de uitkomsten van het derde peilingsonderzoek Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) door Cito voor Nederlandse taal halverwege de basisschool najaar 1999. De peiling omvatte een inventarisatie van enkele aspecten van het onderwijsaanbod in de jaargroepen 3, 4 en 5. Specifiek onderzocht zijn de lees- en luistervaardigheid van de leerlingen en hun kennis en vaardigheid met betrekking tot een aantal ondersteunende activiteiten.