Sluiten

Balans van het geschiedenisonderwijs aan het einde van de basisschool 3. Uitkomsten van de derde peiling in 2000. PPON-reeks nummer 23

Datum:
1 juni 2003
Auteur:
Auteur: Wagenaar, H., Schoot, F. van der, & Hemker, B.
Opdrachtgever:
Cito

In dit rapport lees je over de uitkomsten van het derde peilingsonderzoek Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) door Cito voor geschiedenis en samenleving in 2000. In vergelijking met eerdere peilingen is het domein geschiedenis en samenleving diepgaander geëvalueerd op basis van een nieuwe domeinbeschrijving, ontwikkeld binnen het model van de cultuurpedagogische discussie. De peiling omvatte een inventarisatie van enkele aspecten van het onderwijsaanbod voor geschiedenis en samenleving en de evaluatie van de leeropbrengsten voor acht onderwerpen. In een afzonderlijke publicatie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de historische beeldvorming van leerlingen aan het einde van het basisonderwijs.