Sluiten

Balans van het biologieonderwijs aan het einde van de basisschool 3. Uitkomsten van de derde peiling in 2001. PPON-reeks nummer 25

Datum:
1 juni 2003
Auteur:
Auteur: Thijssen, J., Schoot, F. van der, & Hemker, B.
Opdrachtgever:
Cito

In dit rapport lees je over de uitkomsten van het derde peilingsonderzoek Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) door Cito voor biologie in 2001. In vergelijking met eerdere peilingen is het domein biologie breder geëvalueerd op basis van een nieuwe domeinbeschrijving ontwikkeld binnen het model van de cultuurpedagogische discussie. De peiling omvatte een inventarisatie van enkele aspecten van het onderwijsaanbod voor biologie. De kennis en inzichten van leerlingen zijn nu ook geëvalueerd in het kader van een drietal biotopen.