Sluiten

Balans van het natuurkunde- en techniekonderwijs aan het einde van de basisschool 3. Uitkomsten van de derde peiling in 2002. PPON-reeks nummer 26

Datum:
1 juni 2004
Auteur:
Auteur: Thijssen, J., Schoot, F. van der, Verhelst, N., & Hemker, B.
Opdrachtgever:
Cito

In dit rapport lees je over de uitkomsten van het derde peilingsonderzoek Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) door Cito voor natuurkunde in 2002. Als afzonderlijk leergebied is daaraan het leergebied Techniek toegevoegd. Natuurkunde en Techniek zijn nu geëvalueerd op basis van een nieuwe domeinbeschrijving, ontwikkeld binnen het model van de cultuurpedagogische discussie. De peiling omvatte een inventarisatie van enkele aspecten van het onderwijsaanbod voor  natuurkunde en techniek en de evaluatie van de leeropbrengsten voor deze leergebieden.