Sluiten

Balans van de historische beeldvorming aan het einde van de basisschool. Uitkomsten van het peilingsonderzoek in 2000. PPON-reeks nummer 27

Datum:
1 juni 2004
Auteur:
Auteur: Wagenaar, H., & Schoot, F. van der
Opdrachtgever:
Cito

In dit rapport lees je over de uitkomstem van het derde peilingsonderzoek Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) door Cito voor geschiedenis in 2000. Naast de evaluatie van de kennis en inzichten van leerlingen over het leerstofdomein geschiedenis is in het bijzonder aandacht besteed aan het aspect van de historische beeldvorming bij leerlingen aan het einde van het basisonderwijs. Over de kennis en inzichten van leerlingen aan het einde van de basisschool is eerder gerapporteerd in ‘Balans van het geschiedenisonderwijs aan het einde van de basisschool 3’ (Wagenaar et al. 2003).