Sluiten

Balans van het schrijfonderwijs op de basisschool. Uitkomsten van de peilingen in 1999: halverwege en einde basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. PPON-reeks nummer 28

Datum:
1 juni 2004
Auteur:
Auteur: Krom, R., Gein, J. van de, Hoeven, J. van der, Schoot, F. van der, Verhelst, N., Veldhuijzen, N., & Hemker, B.
Opdrachtgever:
Cito

In dit rapport lees je over de uitkomsten van drie peilingsonderzoeken Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) door Cito voor schrijfvaardigheid voor- en najaar 1999: een peiling halverwege het basisonderwijs, aan het einde van het basisonderwijs en in het speciaal basisonderwijs. Elk van deze peilingen omvatte een inventarisatie van enkele aspecten van het onderwijsaanbod voor schrijven en een gedetailleerd onderzoek naar de vaardigheid in het schrijven van teksten. De inventarisatie van het aanbod in het basisonderwijs vond plaats in de jaargroepen 4 tot en met 8. De aanbodinventarisatie in het speciaal basisonderwijs betrof aspecten van het schrijfonderwijs aan twaalf- en dertienjarige leerlingen. Het onderzoek naar de vaardigheid in het schrijven van teksten is in het basisonderwijs uitgevoerd in de jaargroepen 5 en 8. In het speciaal basisonderwijs is de schrijfvaardigheid van twaalf- en dertienjarigen onderzocht.