Sluiten

Balans van taalkwaliteit in schrijfwerk uit het primair onderwijs. Uitkomsten van de peilingen in 1999. PPON-reeks nummer 29

Datum:
1 juni 2004
Auteur:
Auteur: Gein, J. van de
Opdrachtgever:
Cito

In dit rapport lees je over de uitkomsten van het peilingsonderzoek Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) door Cito voor schrijfvaardigheid in 1999. Te lezen is hoe scholieren in Nederland zich na acht jaar basisonderwijs schriftelijk uitdrukten. Er wordt verslag gedaan van een onderzoek naar kwalitatieve aspecten van het taalgebruik op basis van zelfgeschreven teksten van leerlingen. Dat betreft dan aspecten als zinsbouw, grammaticaliteit, spelling, interpunctie.