Sluiten

Balans van het spreekonderwijs op de basisschool. Uitkomsten van de peilingen in 2002 en 2003: halverwege en einde basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. PPON-reeks nummer 30

Datum:
1 juni 2006
Auteur:
Auteur: Weerden, J. van, Heesters, K., Jongen, I., Schoot, F. van der, Hemker, B., Veldhuijzen, N., & Verhelst, N.
Opdrachtgever:
Cito

In dit rapport lees je over de uitkomsten van het peilingsonderzoek Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) door Cito voor spreekvaardigheid voorjaar 2002. Het betrof leerlingen van jaargroepen 5 en 8 uit het basisonderwijs en 12-13-jarige leerlingen uit het speciaal basisonderwijs (sbo). De peiling omvatte een onderzoek naar de spreekvaardigheid van de leerlingen aan de hand van beeldverhalen en korteresponstoetsen. Daarnaast vond er een inventarisatie plaats van het onderwijsaanbod voor spreekvaardigheid met behulp van een schriftelijke vragenlijst. De vragenlijst is beantwoord door leraren van de jaargroepen 4 tot en met 8 in het basisonderwijs en door sbo-leraren van de deelnemende groep leerlingen.In het voorjaar 2003 vond op experimentele basis in jaargroep 8 een onderzoek plaats naar interactieve spreekvaardigheid aan de hand van beslissingsgesprekken.