SluitenSluiten

Balans [32] van het reken-wiskundeonderwijs aan het einde van de basisschool 4. Uitkomsten van de vierde peiling in 2004. PPON-reeks nummer 32

Datum:
1 juni 2005
Auteur:
Auteur: Janssen, J., Schoot, F. van der, & Hemker, B.
Opdrachtgever:
Cito

In dit rapport lees je over de uitkomsten van het vierde peilingsonderzoek Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) door Cito voor rekenen-wiskunde einde basisonderwijs in mei/juni 2004. Het peilingsonderzoek omvatte een inventarisatie van enkele aspecten van het onderwijsaanbod in de jaargroepen 6, 7 en 8 en een gedetailleerd onderzoek naar de rekenvaardigheid van leerlingen in jaargroep 8.