Sluiten

Balans van het leesonderwijs aan het einde van de basisschool 4. Uitkomsten van de vierde peiling in 2005. PPON-reeks nummer 33

Datum:
1 juni 2007
Auteur:
Auteur: Heesters, K., Berkel, S. van, Schoot, F. van der, & Hemker, B.
Opdrachtgever:
Cito

In dit rapport lees je over de uitkomsten van het vierde peilingsonderzoek Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) door Cito voor leesvaardigheid einde basisonderwijs in mei/juni 2005. Het peilingsonderzoek omvatte een inventarisatie van enkele aspecten van het onderwijsaanbod in de jaargroepen 6, 7 en 8 en een gedetailleerd onderzoek naar de leesvaardigheid van leerlingen in jaargroep 8.