Sluiten

Balans van het leesonderwijs in het speciaal basisonderwijs 3. Uitkomsten van de derde peiling in 2005. PPON-reeks nummer 34

Datum:
1 juni 2007
Auteur:
Auteur: Heesters, K., Berkel, S. van, Krom, R., Schoot, F. van der, & Hemker, B.
Opdrachtgever:
Cito

In dit rapport lees je over de uitkomsten van het derde peilingsonderzoek Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) door Cito voor leesvaardigheid in het speciaal basisonderwijs in mei/juni 2005. Het peilingsonderzoek omvatte een inventarisatie van enkele aspecten van het onderwijsaanbod, een inventarisatie bij 12- en 13-jarige leerlingen van hun attituden en activiteiten op het gebied van lezen en een gedetailleerd onderzoek naar de leesvaardigheid van leerlingen. Dezelfde toetsen zijn voorgelegd aan leerlingen in het basisonderwijs in de groepen vier tot en met zeven, en een gedeelte ervan is voorgelegd aan leerlingen in jaargroep acht. Zo kan het niveau van de 12- en 13-jarige leerlingen in het speciaal basisonderwijs vergeleken worden met dat van de genoemde jaargroepen in het basisonderwijs.