Sluiten

Balans van het Engels aan het einde van de basisschool 3. Uitkomsten van de derde peiling in 2006. PPON-reeks nummer 37

Datum:
1 juni 2008
Auteur:
Auteur: Heesters, K., Feddema, M., Schoot, F. van der, & Hemker, B.
Opdrachtgever:
Cito

In dit rapport lees je over de uitkomsten van het derde peilingsonderzoek Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) door Cito voor Engels einde basisonderwijs voorjaar 2006. De peiling omvatte een inventarisatie van enkele aspecten van het onderwijsaanbod in jaargroep 8 en een gedetailleerd onderzoek naar de vaardigheid Engels van leerlingen in jaargroep 8.