Sluiten

Balans van het bewegingsonderwijs aan het einde van de basisschool 3. Uitkomsten van de derde peiling in 2006. PPON-reeks nummer 38

Datum:
1 juni 2008
Auteur:
Auteur: Weerden, J. van, Schoot, F. van der, & Hemker, B.
Opdrachtgever:
Cito

In dit rapport lees je over de uitkomsten van het derde peilingsonderzoek Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) door Cito onder basisschoolleerlingen van jaargroep 8 voor Bewegingsonderwijs voorjaar 2006. De peiling omvatte een onderzoek naar de vaardigheid van leerlingen in balanceren, zwaaien, springen, hardlopen, mikken, jongleren, doelspelen, tikspelen en bewegen op muziek. Ook vulden leraren en leerlingen vragenlijsten in om het onderwijsaanbod te onderzoeken en om te inventariseren welke activiteiten leerlingen buiten school op het gebied van sport en bewegen ontplooien.