Sluiten

Balans over de strategieën en procedures bij het hoofdrekenen halverwege de basisschool. Uitkomsten van de peiling in 2005. PPON-reeks nummer 40. Balans over de strategieën en procedures bij het hoofdrekenen halverwege de basisschool. Uitkomsten van de peiling in 2005. PPON-reeks nummer 40

Datum:
1 juni 2009
Auteur:
Auteur: Kraemer, J.
Opdrachtgever:
Cito

In dit rapport lees je over de uitkomsten van het vierde peilingsonderzoek Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) door Cito voor rekenen-wiskunde medio basisonderwijs begin 2003. Naast de toetsen, heeft een steekproef van leerlingen met lage, gemiddelde en hoge rekenvaardigheid een serie opgaven hardop opgelost om oplossingswijzen te verzamelen die zichtbaar maken hoe leerlingen halverwege de basisschool hoofdrekenen. Het jaar daarop heeft een andere, vergelijkbare steekproef leerlingen uit jaargroep 5 dezelfde reeks opgaven opgelost, aangevuld met drie ankeropgaven, om meer informatie te krijgen over de invloed van het vaardigheidsniveau op de manier van hoofdrekenen. De geregistreerde oplossingswijzen laten zien welk repertoire aan strategieën en procedures leerlingen hebben ontwikkeld, hoe ze rekenprocedures flexibel gebruiken en formaliseren, wat hun prestatieniveau is en welke fouten ze maken bij hardop hoofdrekenen met pen en papier.