Sluiten

Balans van het aardrijkskundeonderwijs aan het einde van de basisschool 4. Uitkomsten van de vierde peiling in 2008. PPON-reeks nummer 41

Datum:
1 juni 2010
Auteur:
Auteur: Notté, H., Schoot, F. van der, & Hemker, B.
Opdrachtgever:
Cito

In dit rapport lees je over de uitkomsten van het vierde peilingsonderzoek Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) door Cito voor aardrijkskunde in 2008. In vergelijking met eerdere peilingen is het domein aardrijkskunde uitgebreid met het onderwerp Nederland leeft met Water. De peiling omvatte een inventarisatie van enkele aspecten van het onderwijsaanbod voor aardrijkskunde en de evaluatie van de leeropbrengsten voor kaartlezen, topografie en aardrijkskundige basiskennis.