SluitenSluiten

Balans van het geschiedenis onderwijs aan het einde van de basisschool 4. Uitkomsten van de vierde peiling in 2008. PPON-reeks nummer 42

Datum:
1 juni 2010
Auteur:
Auteur: Wagenaar, H., Schoot, F. van der, & Hemker, B.
Opdrachtgever:
Cito

In dit rapport lees je over de uitkomsten van het vierde peilingsonderzoek Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) door Cito voor Geschiedenis in 2008. De peiling omvatte een inventarisatie van enkele aspecten van het onderwijsaanbod voor Geschiedenis in de jaargroepen 6, 7 en 8 en in jaargroep 8 de evaluatie van de leeropbrengsten voor acht onderwerpen: Tijdsbesef, zes successieve tijdvakken en de Geschiedeniscanon.