Sluiten

Balans van het natuurkunde- en techniekonderwijs aan het einde van de basisschool 4. Uitkomsten van de vierde peiling in 2010. PPON-reeks nummer 43

Datum:
1 juni 2011
Auteur:
Auteur: Kneepkens, B., Schoot, F. van der, & Hemker, B.
Opdrachtgever:
Cito

In dit rapport lees je over de uitkomsten van het vierde peilingsonderzoek Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) door Cito voor Natuurkunde en voor Techniek in jaargroep 8 voorjaar 2010. De peiling omvatte een inventarisatie van een aantal aspecten van het onderwijsaanbod voor Natuurkunde en Techniek en een evaluatie van de leeropbrengsten voor deze domeinen.