Sluiten

Balans van het biologieonderwijs aan het einde van de basisschool 4. Extra aandachtsgebied Voeding en gezondheid. Uitkomsten van de vierde peiling in 2010. PPON-reeks nummer 44

Datum:
1 juni 2011
Auteur:
Auteur: Thijssen, J., Schoot, F. van der, & Hemker, B.
Opdrachtgever:
Cito

In dit rapport lees je over de uitkomsten van het vierde peilingsonderzoek Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) door Cito voor Biologie in jaargroep 8 voorjaar 2010. Daarbij is in het bijzonder aandacht geschonken aan het domein ‘Voeding en gezondheid’. De peiling omvatte een inventarisatie van een aantal aspecten van het onderwijsaanbod voor Biologie en voor Voeding en gezondheid en een evaluatie van de leeropbrengsten voor deze domeinen. Met behulp van een attitudevragenlijst zijn de houding en het gedrag van leerlingen ten aanzien van Voeding en gezondheid geïnventariseerd en in relatie gebracht met het kennisniveau.