Sluiten

Balans van het luisteronderwijs in het basis- en speciaal basisonderwijs 4. Uitkomsten van de vierde peiling in 2007. PPON-reeks nummer 46

Datum:
1 juni 2011
Auteur:
Auteur: Krom, R., Berkel, S. van, Schoot, F. van der, Sijtstra, J., Hemker, B., & Marsman, M.
Opdrachtgever:
Cito

In dit rapport lees je over de uitkomsten van het vierde peilingsonderzoek Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) door Cito voor luistervaardigheid voor- en najaar 2007. Aan deze peilingsonderzoeken deden leerlingen uit groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs mee en leerlingen uit het speciaal basisonderwijs die naar leeftijd vergelijkbaar zijn met leerlingen in groep 8 van het regulier basisonderwijs. De peilingsonderzoeken omvatten een inventarisatie van enkele aspecten van het onderwijsaanbod voor luistervaardigheid en een onderzoek naar de vaardigheid van de leerlingen met betrekking tot het begrijpen en interpreteren van gesproken teksten en het reflecteren op deze teksten.