Sluiten

Balans van de sociale opbrengsten in het basisonderwijs. Eerste meting voorjaar 2011. PPON-reeks nummer 48

Datum:
1 juni 2012
Auteur:
Auteur: Kuhlemeier, H., Boxtel, H. van, & Til, A. van
Opdrachtgever:
Cito

In dit rapport lees je over de uitkomsten van het eerste peilingsonderzoek Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) door Cito van de sociale opbrengsten in het basisonderwijs voorjaar 2011. Aan de zogeheten Peiling Sociale Competentie is  deelgenomen door leerlingen uit groep 8. Een onderscheid is gemaakt in de domeinen ‘Sociale competentie’, ‘Burgerschap’ en ‘Morele ontwikkeling’. Elf aspecten van de sociale opbrengsten zijn aan de hand van in totaal 66 indicatoren gemeten. Daarnaast is het vormingsaanbod op het gebied van sociale competentie geïnventariseerd.