Sluiten

Balans van het rekenwiskundeonderwijs aan het einde van de basisschool 5. Uitkomsten van de vijfde peiling in 2011. PPON-reeks nummer 51

Datum:
1 juni 2013
Auteur:
Auteur: Scheltens, F., Hemker, B., & Vermeulen, J.
Opdrachtgever:
Cito

In dit rapport lees je over de uitkomsten van het vijfde peilingsonderzoek Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) door Cito voor rekenen-wiskunde einde basisonderwijs in mei/juni 2011. Het peilingsonderzoek omvatte een inventarisatie van het onderwijsaanbod in de jaargroepen 6, 7 en 8 en een gedetailleerd onderzoek naar de rekenvaardigheid van leerlingen in jaargroep 8. In het bijzonder is extra onderzoek gedaan naar strategiegebruik binnen Schattend rekenen en binnen Bewerkingen: vermenigvuldigen en delen. Ook is een aanvullend onderzoek naar Hoofdrekenen met en zonder papier verricht.