Sluiten

Balans van de schrijfvaardigheid in het basis- en speciaal basisonderwijs 2. Uitkomsten van de peiling in 2009 in groep 5, groep 8 en de eindgroep van het sbo. PPON-reeks nummer 53

Datum:
1 juni 2013
Auteur:
Auteur: Kuhlemeier, H., Til, A. van, Hemker, B., Klijn, W. de, & Feenstra, H.
Opdrachtgever:
Cito

In dit rapport lees je over de uitkomsten van het peilingsonderzoek Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) door Cito naar het niveau van schrijfvaardigheid in groep 5, groep 8 en de eindgroep van het SBO voor- en najaar 2009. De peiling bevatte twaalf opdrachten tot het schrijven van informatieve, instructieve, verhalende en overtuigende teksten, zowel voor een bekend als onbekend publiek. Nagegaan is in hoeverre leerlingen inhoudselementen in hun teksten kunnen verwerken, de inhoud kunnen organiseren en structureren, de tekst kunnen verlevendigen met stijlmiddelen en doel- en publiekgericht kunnen schrijven. De kwaliteit van de teksten werd beoordeeld door leerkrachten basisonderwijs die daartoe een training ontvingen. Verder is gekeken naar prestatieverschillen tussen groepen leerlingen, zoals jongens en meisjes en kinderen van laag- en hoogopgeleide ouders. In een verkennende analyse zijn de schrijfprestaties in groep 8 afgezet tegen de referentieniveaus en de voorlopige prestatiestandaarden voor niveau 1F en 2F. Tot slot zijn het onderwijsaanbod in schrijven en de schrijfattituden en activiteiten van de leerlingen geïnventariseerd.