SluitenSluiten

Balans van de leesvaardigheid in het basis- en speciaal basisonderwijs 2. Uitkomsten van de peilingen in 2011 en 2012 in groep 8, groep 5 en de eindgroep van het SBO. PPON-reeks nummer 54

Datum:
1 juni 2014
Auteur:
Auteur: Kuhlemeier, H., Jolink, A., Krämer, I., Hemker, B., Jongen, I., Berkel, S. van, & Bechger, T.
Opdrachtgever:
Cito

In dit rapport lees je over de uitkomsten van drie peilingsonderzoeken Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) door Cito naar het niveau van leesvaardigheid in groep 8, groep 5 en de eindgroep van het SBO in de periode 2011-2012. De leesvaardigheid is vastgesteld door middel van 48 leesteksten met bijbehorende opgaven over het lezen van informatieve, instructieve, verhalende en betogende teksten. Nagegaan is hoe vaardig leerlingen zijn in het begrijpen en interpreteren van geschreven teksten en het reflecteren op deze teksten. Daarnaast is het vaardigheidsniveau bepaald op vier aan lezen gerelateerde vaardigheden, te weten studerend lezen, alfabetiseren en opzoeken van informatie, woordenschat en technisch lezen. Verder is gekeken naar vaardigheidsverschillen tussen groepen leerlingen, zoals jongens en meisjes en kinderen van laag- en hoogopgeleide ouders. Tot slot zijn het onderwijsaanbod in lezen en de leesattituden en -activiteiten van de leerlingen geïnventariseerd.