Sluiten

Balans van de spreekvaardigheid in het basis- en speciaal basisonderwijs 2. Uitkomsten van de peiling in 2010 in groep 8, groep 5 en de eindgroep van het SBO. PPON-reeks nummer 56

Datum:
1 juni 2014
Auteur:
Auteur: Krämer, I., Kuhlemeier, H., Knoop, H., Hemker, B., & Weerden, J. van
Opdrachtgever:
Cito

In dit rapport lees je over de uitkomsten van het peilingsonderzoek Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) door Cito naar het niveau van spreekvaardigheid in groep 8, groep 5 en de eindgroep van het SBO voorjaar 2010. De spreekvaardigheid van de leerlingen is vastgesteld met behulp van drie spreektaken met bijbehorende opgaven. Nagegaan is hoe vaardig leerlingen zijn in het spreken tijdens korte interacties, het navertellen van beeldverhalen en het rapporteren van complexe informatie. De spreekprestaties zijn beoordeeld op inhoudelijke kwaliteit, woordkeuze, structuur en samenhang, spreektechniek en grammaticale kwaliteit. Verder is gekeken naar vaardigheidsverschillen tussen groepen leerlingen, zoals jongens en meisjes en kinderen van laag- en hoogopgeleide ouders. Tot slot is het onderwijsaanbod op het gebied van spreekvaardigheid geïnventariseerd.