Sluiten

Balans van het Engels aan het einde van het speciaal basisonderwijs. Uitkomsten van de peiling in 2013. PPON-reeks nummer 57

Datum:
1 juni 2014
Auteur:
Auteur: Geurts, B., Hemker, B., & Vrijs, W.
Opdrachtgever:
Cito

In dit rapport lees je over de uitkomsten van het eerste peilingsonderzoek Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) door Cito voor Engels aan het einde van het speciaal basisonderwijs in 2013. Met de peiling worden verschillende aspecten van het onderwijsaanbod in de eindgroep geïnventariseerd en worden de prestaties van de leerlingen in de eindgroep voor de verschillende vaardigheden voor Engels onderzocht. Ook is gekeken naar de attitude ten opzichte van Engels en het buitenschools contact met Engels van leerlingen.