Sluiten

Toetsen op School - Voortgezet onderwijs

Datum:
1 juni 2016
Auteur:
Auteur: Kuhlemeier, H., Til, A. van, & Sanders, P.
Opdrachtgever:
Cito

In deze publicatie lees je over verschillende aspecten van het toetsen en examineren in het voortgezet onderwijs. In hoofdstuk 1 wordt het doel van toetsen besproken die in het voortgezet onderwijs worden afgenomen. In hoofdstuk 2 is de inhoud van toetsen en examens het onderwerp. Aan de orde komen de kerndoelen van de onderbouw, de examenprogramma’s en syllabi voor de bovenbouw en de referentieniveaus voor het voortgezet onderwijs. In hoofdstuk 3 wordt aandacht besteed aan de centrale examens en schoolexamens. Hoofdstuk 4 gaat over hoe, uitgaande van het Europees Referentiekader (ERK), moderne vreemde talen in de klas getoetst kunnen worden. Hoofdstuk 5 is gewijd aan het meten van nietcognitieve leerdoelen.