Sluiten

Toetsen op School - Hoger onderwijs

Datum:
1 juni 2016
Auteur:
Auteur: Sanders, P.
Opdrachtgever:
Cito

In deze publicatie lees je over verschillende aspecten van het toetsen en examineren in het hoger onderwijs. In hoofdstuk 1 wordt het doel besproken van toetsen en examens die in het hoger onderwijs worden afgenomen. Hoofdstuk 2 gaat over de inhoud en constructie van toetsen. Hoofdstuk 3 heeft betrekking op het beoordelen van competentie. Onderwerpen die aan de orde komen zijn het begrip ‘competentie’, de obstakels bij het beoordelen van competentie en de noodzaak voor een assessmentprogramma. Hoofdstuk 4 gaat in op het beoordelen van afstudeerwerkstukken. Aan bod komen onder andere de eisen waaraan de beoordeling van afstudeeropdrachten moet voldoen, beoordelingsmodellen en het gebruik van rubrics. Hoofdstuk 5 gaat over de steeds belangrijkere rol van de examencommissie in de organisatie, de taken van de examencommissie en de relatie met andere actoren in de organisatie. Hoofdstuk 6 gaat nader in op de kwaliteit van toetsen en examens, eerst aan de hand van het accreditatiekader van de NVAO en vervolgens, als alternatief of mogelijke aanvulling, aan de hand van het RCEC-beoordelingssysteem.