SluitenSluiten

Toetsen op School - Middelbaar beroepsonderwijs

Datum:
1 juni 2016
Auteur:
Auteur: Sanders, P. 
Opdrachtgever:
Cito

In deze publicatie lees je over verschillende aspecten van het toetsen en examineren in het middelbaar beroepsonderwijs. In hoofdstuk 1 wordt het doel besproken van toetsen en examens die in het middelbaar beroepsonderwijs worden afgenomen. Hoofdstuk 2 gaat over de inhoud van toetsen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn de kwalificatiestructuur, het kwalificatiedossier en het examenplan. Hoofdstuk 3 gaat uitgebreid in op de toetsvormen die gebruikt worden bij de centraal ontwikkelde examens taal en rekenen en bij de examinering van beroepsgerelateerde eisen. In hoofdstuk 4 wordt de beoordeling van toetsen en praktijkexamens besproken. Onderwerpen die aan de orde komen zijn de kennis en vaardigheden van beoordelaars, de opleiding van beoordelaars, beoordelingsschalen en het geven van waarderingen en cijfers. Hoofdstuk 5 geeft een blauwdruk voor een examenorganisatie in het mbo en gaat daarbij uitgebreid in op de rol van de examencommissie. Hoofdstuk 6 gaat in op de kwaliteit van toetsen en examens aan de hand van systemen die voor de beoordeling van de kwaliteit van toetsen en examens in omloop (geweest) zijn.