Sluiten
Toetstechnische begrippenlijst

Toetstechnische begrippenlijst

Datum:
1 november 2018
Auteur:
Auteur: Cito
Alfabetische Index Begrippenlijst
A
A-PARAMETER
A-WAARDE
AANVULVRAAG
ABITURIENT
ABSOLUTE FREQUENTIE
ABSOLUUT NORMEREN
AFFECTIEVE-  ONDERWIJSDOELSTELLINGEN
AFLEIDER
AFLEIDER-WAARDE
AFRONDEN
AFTREKPUNTEN
ALPHA
ALPHA-REST
ALTERNATIEF
ANKER
ANTWOORDBLAD
ANTWOORDFORMULIER
ANTWOORDMODEL
ANTWOORDRESTRICTIES

 

 

 

 

 

B
B-PARAMETER
BEGRIPSVALIDITEIT
BEOORDELAARSBETROUWBAARHEID
BEOORDELAARSEFFECT
BEOORDELAARSINSTRUCTIES
BEOORDELAARSOVEREENSTEMMING
BEOORDELEN
BEOORDELINGSCRITERIUM
BEOORDELINGSINSTRUMENT
BEOORDELINGSMETHODE
BEOORDELINGSSCHAAL
BEOORDELINGSSCHEMA
BEOORDELINGSSYSTEEM
BESLISSINGSREGELS
BETROUWBAARHEID
BETROUWBAARHEIDSCOEFFICIENT
BETROUWBAARHEIDSINTERVAL
BIRNBAUM MODEL
BONUSPUNTEN

 

 

 

 

 

C
C-PARAMETER
C-SCHAAL
CASUSTOETS
CENTIEL
CENTRAAL EXAMEN
CERTIFICAAT
CERTIFICAATEENHEID
CESUUR
CHECKLIST
CIJFERS
CIVIEL EFFECT
CLASSIFICATIESCHEMA
CLASSIFICATIEVRAAG
CLUSTERVRAAG
COEFFICIENT ALPHA
COGNITIEVE ONDERWIJSDOELSTELLINGEN
COGNITIEVE STRUCTUUR
COMBINATIEVRAAG
COMMON SENSE VRAGEN
CONSTRUCTVALIDITEIT
CONTAMINATIE-EFFECT
CONTEXT AFHANKELIJKE VRAAG
CORRECTIE VOOR ATTENUATIE
CORRECTIE VOOR RADEN
CORRECTIEMODEL
CORRECTIESLEUTEL
CORRECTIEVOORSCHRIFT
CORRELATIE
CORRELATIECOEFFICIENT
CREDIT PUNTEN
CRITERIUMVARIABELE
CUMULATIEF PERCENTAGE
CUMULATIEVE FREQUENTIE
CURRICULUM
CURRICULUMEVALUATIE

D
DECIELSCHAAL
DEELTOETS
DEELVRAAG
DIAGNOSTISCHE TOETS
DICHOTOME SCORING
DIPLOMA
DISCRIMINATIE INDEX
DOMEINGERICHTE INTERPRETATIE

 

 

E
EFFECTIEF GEWICHT
EIND EVALUATIE
EINDTERMEN
EMPIRISCHE ITEMRESPONSECURVE
ENKELVOUDIGE VRAAG
EQUATING
EQUIVALEREN
ESSAY TYPE QUESTION
EVALUATIE
EXAMEN
EXAMENBESLUIT
EXAMENONDERDEEL
EXAMENPROGRAMMA
EXAMENREGLEMENT
EXTRA-BEPALING-VRAAG

F
FACE VALIDITY
FORMATIEVE TOETS
FORMELE EVALUATIE
FOUTENANALYSE
FRACTIE
FREQUENTIE
FREQUENTIEPOLYGOON
FREQUENTIETABEL
FREQUENTIEVERDELING

 

 

G
GAUSSVERDELING
GEMIDDELDE P-WAARDE
GEMIDDELDE SCORE
GENERALISEERBAARHEIDSCOEFFICiENT
GEPRECODEERDE TOETS
GEPRECODEERDE VRAAG
GESLOTEN VRAAG
GETUIGSCHRIFT
GEVALSBESCHRIJVING
GEWICHT
GEWOGEN TOETSSCORE
GISSEN
GOEDE ANTWOORD

 

H
HALO EFFECT
HERORDENINGSVRAAG
HISTOGRAM
HOMOGENITEIT
HORIZONTAAL EQUIVALEREN

 

 

 

 

I-J
IDENTIFICATIEVRAAG
IJKEN
INDRUKSVALIDITEIT
INFORMELE EVALUATIE
INHOUDSVALIDITEIT
INTER-BEOORDELAARSOVEREENSTEMMING
INTERNE CONSISTENTIE
INTERSUBJECTIVITEIT
INTRA-BEOORDELAARSOVEREENSTEMMING
INVULVRAAG
ITEM
ITEM-ANALYSE
ITEMBANK
ITEM-KALIBRATIE
ITEMCONSISTENTIE
ITEMRESPONSE FUNCTIE
ITEMRESPONSTHEORIE
ITEMSCORE

K
K
KALIBREREN
KENNIS
KENNISSTRUCTUUR
KLASSIEKE TESTMODEL
KORT-ANTWOORDVRAAG
KR-20

 

 

 

L
LANG-ANTWOORDVRAAG
LATENTE-TREKMODEL
LEERDOEL
LEERDOELGERICHTE TOETS
LEERLINGDOSSIER
LEERLINGPROFIEL
LEERLINGVOLGSYSTEEM
LEERPLAN
LEERRAPPORT
LEERSTOFDOMEIN
LEERVERSLAG
LIKERT-SCHAAL
LINEAIRE TRANSFORMATIE

M
MATCHING
MATRIX SAMPLING
MEDIAAN
MEERKEUZETOETS
MEERKEUZEVRAAG
MEERVOUDIGE VRAAG
MEETFOUT
METEN
METHODEGEBONDEN TOETS
MODUS
MOEILIJKHEIDSGRAAD
MULTIPLE-CHOICE VRAAG
MULTIPLE COMPLETION

N
N
n
NIVEAU
NOMINAAL GEWICHT
NORMALE VERDELING
NORMALISEREN
NORMEN
NORMEREN
NORMGERICHTE INTERPRETATIE
NORMGROEP
NORMHANDHAVING
NORMVERSCHUIVING

 

 

O
OBJECTIEVE TOETS
OBJECTIVITEIT
OMZETTINGSTABEL
ONDERWIJSDOELSTELLING
OPDRACHT
OPEN VRAAG
OPERATIONALISEREN
OPGAVE
OPSTELVRAAG

 

 

 

P
P-WAARDE
P'-WAARDE
PARALLELLE TOETS
PARALLELLE VORMEN-METHODE
PARAMETER
PEILINGSONDERZOEK
PERCENTAGE
PERCENTIEL
PERCENTIELSCORE
POLY(CHO)TOME SCORING
POPULATIE
PRAKTIJKTOETS
PREDICTIEVE VALIDITEIT
PRETEST
PROCESEVALUATIE
PRODUKTEVALUATIE
PRODUKTIEVRAAG
PROPORTIE
PSYCHOMETRISCHE ANALYSE
PSYCHOMOTORISCHE -   ONDERWIJSDOELSTELLINGEN

Q-R
R-AR, R-IR WAARDEN
R-IT WAARDE
RAADKANS
RANGE
RASCH MODEL
REFERENTIEGEGEVENS
REFERENTIEGROEP
REGELGEVING
RELATIEF NORMEREN
RELATIEVE FREQUENTIE
RELATIEVE STANDAARDDEVIATIE
REPRODUKTIE VRAAG
RESPONS
RESULTAAT-BEOORDELING
RUWE SCORE
RSK

 

 

 

 

 

 

S
SAMENGESTELDE VRAAG
SCHAAL
SCHATTER
SCHATTING
SCHOOLEXAMEN

SCHOOLBEOORDELING
SCHOOLONDERZOEK
SCHOOL-TOETSSERVICESYSTEEM
SCORE
SCOREPUNT
SCORE VERDELING
SCORINGSVOORSCHRIFT
SCREENING
SELECTIE
SEQUENTIE-EFFECT
SERIEVRAAG
SIGNIFISCH EFFECT
SLAAG/ZAKGRENS
SLEUTEL
SPEARMAN-BROWN FORMULE
SPLIT-HALF METHODE
SPREIDING
STAM
STANDAARDAFWIJKING
STANDAARDDEVIATIE
STANDAARDISEREN
STANDAARDMEETFOUT
STANDAARD-NORMALE VERDELING
STANDAARDSCORE
STEEKPROEF
STELLING-VRAAG
STIMULUS
STUDIEPUNT
SUBTOETS
SUMMATIEVE TOETS

T
TAXONOMIE
TEST
TEST-HERTEST METHODE
TOETS
TOETSANALYSE
TOETS-EN-ITEMANALYSE
TOETSFUNCTIE
TOETSMATRIJS
TOETSSCORE
TOETSSERVICESYSTEEM
TOTAALSCORE
TRANSFORMATIE
TRUE/FALSE ITEM
TRY OUT

 

 

 

 

 

 

 

U-V
VAARDIGHEID
VALIDITEIT
VARIABELE
VARIANTIE
VERKLARING
VERLENGING/VERKORTINGS FORMULE
VERTICAAL EQUIVALEREN
VOORSPELLENDE WAARDE
VOORTGANGSEVALUATIE
VRAAGSOORT
VRAAG(STUK)
VRAAGTYPE
VRAAGVORM
VRIJE VERWERKINGSVRAAG

W
WAAR/ONWAAR-VRAAG
WAARGENOMEN SCORE
WARE SCORE
WEGEN

 

 

 

X-Y-Z
Z-score
Zelfgerichte interpretatie

 

 

 

 

www.cito.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Via de knop ‘instellen’ geef je aan welke cookies je wilt accepteren. Meer informatie over Cookies en privacy