Sluiten
Middelbaar beroepsonderwijs en Hoger onderwijs

Kennis en innovatie

Kennisintensieve psychometrische dienstverlening

Psychometrie voor toets- en exameninstellingen

Wil je als toets- of exameninstelling een product laten ontwikkelen of verbeteren? Onze psychometrische expertise is nationaal en internationaal erkend. Via ons psychometrisch loket kun je onze experts – tegen betaling – inschakelen voor kennisintensieve dienstverlening, trainingen en advies. 
Bijzondere expertise
Cito beschikt over een van de grootste psychometrische onderzoeksafdelingen van Europa. De samenwerking van zoveel specialisten zorgt voor een constante voedingsbodem voor vernieuwing. In de loop der jaren hebben onze psychometrici baanbrekend werk verricht op het gebied van toetsen, meten en volgen. Reden genoeg om deze kennis breed beschikbaar te stellen en te zorgen voor een gelijk speelveld. Met ingang van 2019 openen wij ons loket voor kennisintensieve psychometrische dienstverlening. Als toets- en exameninstelling kun je dan bij Cito terecht voor alle complexe methodologische, statistische en wiskundige technieken die ervoor zorgen dat jouw toetsen en examens betrouwbare scores opleveren.
"Cito heeft een jarenlange expertise opgebouwd rondom de kwaliteit van toetsing. Onze psychometrische kennis die de basis vormt voor het maken van goede toetsen, is uniek."
Cito meerjarenbeleidsplan 2018 – 2021
Hiervoor kun je terecht bij ons psychometrisch loket

Je kunt onze psychometrici inschakelen voor het uitvoeren van psychometrisch werk en voor trainingen en adviezen op het vlak van psychometrie. We zijn experts in complexe activiteiten, zoals: 

Wat is psychometrie?

De psychometrie is een wetenschappelijke discipline die een belangrijke rol speelt bij het ontwikkelen van toetsen en examens. Door het inzetten van methodologische, statistische en wiskundige kennis en technieken zorgen psychometrici ervoor dat er staat gemaakt kan worden op de scores die deze instrumenten opleveren.

Toets- en exameninstellingen waarvoor we werken

Ons loket voor kennisintensieve psychometrische dienstverlening is speciaal bedoeld voor organisaties zoals: 

  • toetsuitgevers
  • ontwikkelaars van toetsen en volgsystemen voor onderwijs en bedrijfsleven
  • voormalige kenniscentra die examens voor het mbo ontwikkelen
"Bij Cito staat 'Doe maar een toets ...' niet in het woordenboek. Onder alles wat we doen zit een psychometrisch fundament."
Cor Sluijter
Hoofd afdeling psychometrie & onderzoek