Sluiten
Middelbaar beroepsonderwijs en Hoger onderwijs

Psychometrische werkzaamheden

Normbepaling en normhandhaving

Laatste fase toetsconstructieproces 

Normbepaling en normhandhaving

Het Cito-loket voor kennisintensieve psychometrische dienstverlening levert graag expertise in de laatste fase van het constructieproces: de normbepaling en normhandhaving. Je kunt onze psychometrici inschakelen voor relatieve en absolute normeringen. 
Experts in normering

Voor de normbepaling en normhandhaving bij een toets of examen is een scala van technieken voorhanden. Onze psychometrici zijn experts in het selecteren en uitvoeren van de meest geschikte methode. Je kunt ons ook inschakelen voor trainingen en advies hierover.

  • Scores op toetsen en examens moeten begrijpelijk en interpreteerbaar zijn. Scores krijgen pas betekenis door ze te normeren.
  • Er zijn twee soorten normeringen: relatieve en absolute. Bij een relatieve normering wordt de score van een persoon afgezet tegen de scores van anderen. Bij een absolute normering worden scores vergeleken met een beheersingsstandaard.
  • Wanneer scores behaald op verschillende examens of toetsen op op dezelfde wijze gewaardeerd moeten worden, spreken we van normhandhaving. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de centrale examens die Cito in opdracht van het CvTE ontwikkelt.