Sluiten
Middelbaar beroepsonderwijs en Hoger onderwijs

Psychometrische werkzaamheden

Toets- en itemanalyse

Vierde fase toetsconstructieproces

Data-analyse

Het Cito-loket voor kennisintensieve psychometrische dienstverlening levert graag expertise in de vierde fase van het constructieproces: de data-analyse. Je kunt onze psychometrici inschakelen voor het uitvoeren van toets- en itemanalyses. 

Hulp bij toets- en itemanalyse

Onze psychometrici hebben alle expertise in huis om voor toets- en exameninstellingen complexe toets-en itemanalyses uit te voeren. Bijvoorbeeld die op basis van de generaliseerbaarheidstheorie of de itemresponstheorie. Je kunt ons ook inschakelen voor training of advies hierover.

Werk in deze fase:

  • We bepalen de psychometrische kwaliteit van een toets of examen, en de opgaven daarbinnen.
  • Daarvoor berekenen we indices op basis van de resultaten van een representatieve groep personen. 
  • Voor een toets of examen als geheel is dat bijvoorbeeld de meetnauwkeurigheid (betrouwbaarheid).
  • Voor een opgave zijn dat bijvoorbeeld de moeilijkheid en het onderscheidend vermogen.