Sluiten
Leerlingen aan het werk

Onderzoek en innovatie

Kennisplein: Toetsen in Praktijk

Tips voor in de klas: ToetsToolkit

Download op deze webpagina de handige infographics, artikelen en teamtalks. Per onderwerp krijg je praktische informatie, tips, tricks en vragen om met je team in gesprek te gaan.
Ken je toetsfunctie – artikel
Ken je toetsfunctie
Toetsen is geen doel op zich, maar moet een meerwaarde hebben voor het onderwijs.
Weten welke functie een toets heeft, is dan handig. Ken jij de toetsfuncties?

Toetsconstructie in 6 stappen Artikel
Toetsconstructie in 6 stappen
Het toetsconstructieproces kan uiteengelegd worden in 6 stappen. Ken jij ze? En doorloop je ze allemaal bewust?
Checklist toetsen op afstand
Toetsen op afstand
Soms ontkom je niet aan toetsen op afstand. Waar moet je aan denken? En welke keuzes kan je maken?
Download Veilig toetsen op afstand: online proctoring
Surveilleren op afstand
Soms kan het zijn dat een toets op afstand wordt afgenomen. Welke mogelijkheden zijn er dan om zicht te houden? En waar kun je aan denken?
Bepalen slaag-zakgrens
Beoordelen en becijferen
Hoe beoordeel je de resultaten van de leerlingen op een eerlijke manier? En hoe kom je tot een cijfer?
Toetsresultaten interpreteren – infographic
Interpreteren van toetsresultaten

Een toetsresultaat op zich is nietszeggend. Maar met de juiste vragen kun je in drie stappen van toetsresultaat tot actie komen.

Communiceren toetsresultaten leerling
Communiceren over toetsresultaten

Zowel voor leerlingen als ouders is het fijn als toetsresultaten door alle teamleden op dezelfde wijze gecommuniceerd worden. Maar waar hebben ze wat aan en wat kan je als school doen?

 

Vertrouwen in de toets – infographic
Vertrouwen in de toets

Onbetrouwbare toetsen leiden tot onbetrouwbare beslissingen, maar wat kan je zelf doen?