SluitenSluiten
leerling aan het werk

Onderzoek en innovatie

Kennisplein: ToetsSpecials

Cito logo plectrumVerder

Kennisplein: Toetsspecials

In de ToetsSpecials bieden we een specifiek onderwerp aan op het gebied van toetsing, evaluatie en examinering door een deskundige uitgediept. De praktische en informatieve bijdragen kun je als onderwijsprofessional direct toepassen in je dagelijkse onderwijspraktijk.

ToetsSpecials - overzicht

ToetsSpecial - Dynamic Assesment

 • Dynamic Assesment is een vorm van formatieve evaluatie waarbij de docent de leerling mag helpen tijdens de afname van de toets.
 • Doelgroep: voor docenten in het speciaal onderwijs, maar ook informatief voor andere docenten die voor hun leerlingen het onderste uit de kan willen halen.
 • Auteur: Hans Kuhlemeier (Cito)

ToetsSpecial - Beoordelen van de kwaliteit van toetsen en examens - Deel 1 Systemen en criteria

 • Het eerste deel van deze reeks bevat een overzicht en evaluatie van kwaliteitscriteria en kwaliteitssystemen.
 • Doelgroep: voor toetsdeskundigen en onderwijsgevenden in alle onderwijssectoren. Maar het geeft ook inzicht voor iedereen die zich een eigen oordeel wil vormen over de mate waarin de huidige kritiek op de kwaliteit van toetsen en examens terecht is.
 • Auteurs: Cor Sluijter, Bas Hemker & Theo Eggen (Cito)

ToetsSpecial - Beoordelen van de kwaliteit van toetsen en examens - Deel 2 De praktijk

 • Het tweede deel gaat in op de vraag waarom het niet eenvoudig is absolute uitspraken te doen over de kwaliteit van deze instrumenten. 
 • Doelgroep: voor toetsdeskundigen en onderwijsgevenden in alle onderwijssectoren. Maar het geeft ook inzicht voor iedereen die zich een eigen oordeel wil vormen over de mate waarin de huidige kritiek op de kwaliteit van toetsen en examens terecht is.
 • Auteurs: Cor Sluijter, Bas Hemker & Theo Eggen (Cito)

ToetsSpecial - Beoordelen van beroepsbekwaamheid  

 • Deze ToetsSpecial gaat kort in op de vraag hoe (beginnende) beroepsbekwaamheid vast te stellen is.
 • Doelgroep: voor toetsdeskundigen, examenfunctionarissen, leden van examencommissies en onderwijsgevenden in het beroepsonderwijs. Maar ook beroepsbeoefenaren zélf en studenten kunnen op basis van deze tekst beter zicht krijgen op de kwaliteit van de examinerings- of en certificeringspraktijk in hun sector.
 • Auteur: Cor Sluijter (Cito)

ToetsSpecial - Praktijktoetsen en praktische opdrachten - 1

 • Praktijktoetsen zijn een uitstekend middel om de ontwikkeling van vaardigheden te bevorderen en vast te stellen: Wat zijn dat en wanneer gebruik je ze? 
 • Doelgroep: voor docenten in de onderbouw, maar het is ook informatief voor docenten uit andere sectoren van het voortgezet onderwijs.
 • Auteur: Hans Kuhlemeier

ToetsSpecial - Praktijktoetsen en praktische opdrachten -2

 • Praktijktoetsen zijn een uitstekend middel om de ontwikkeling van vaardigheden te bevorderen en vast te stellen: Hoe ontwikkel je ze?
 • Doelgroep: voor docenten in de onderbouw, maar het is ook informatief voor docenten uit andere sectoren van het voortgezet onderwijs.
 • Auteur: Hans Kuhlemeier

ToetsSpecial - Praktijktoetsen en praktische opdrachten - 3

 • Praktijktoetsen zijn een uitstekend middel om de ontwikkeling van vaardigheden te bevorderen en vast te stellen: Hoe ontwikkel en gebruik je de beoordelingsschalen.
 • Doelgroep: voor docenten in de onderbouw, maar het is ook informatief voor docenten uit andere sectoren van het voortgezet onderwijs.
 • Auteur: Hans Kuhlemeier

ToetsSpecial - Toetsconstructieproces in 8 stappen 

 • Deze ToetsSpecial bevat een handleiding voor toetsconstructeurs met informatie over de acht stappen van het toetsconstructieproces.
 • Doelgroep: toetsconstructeurs
 • Auteur: Henk Moelands

ToetsSpecial - Leren van toetsen; een cyclisch proces

 • Deze ToetsSpecial geeft uitleg over het gebruik van toetsen voor formatieve doeleinden. Formatieve toetsen hebben als doel inzicht te krijgen in het onderwijsleerproces en dit waar nodig bij te sturen. 
 • Doelgroep: de ToetsSpecial is geschreven vanuit de context van het primair onderwijs, maar de beschreven benaderingen kunnen in alle vormen van onderwijs worden toegepast.
 • Auteurs: Fabiennne van der Kleij, Jorine Vermeulen, Theo Eggen en Bernard Veldkamp (Cito I RCEC)

ToetsSpecial - Eerste Hulp bij Toetsen; Grip op toetskwaliteit

 • Een praktisch hulpmiddel voor leraren, in de vorm van de handzame brochure. De brochure bespreekt verschillende aspecten van toetskwaliteit. 
 • Doelgroep: leraren
 • Auteurs: Nathalie Maassen (Universiteit Twente, Cito) en Dorien den Otter (Universiteit Twente, Cito). Het onderzoek is ook uitgevoerd door Saskia Wools (Cito), Bas Hemker (Cito), Gerard Straetmans (Saxion, Cito) en Theo Eggen (Universiteit Twente, RCEC, Cito)

ToetsSpecial - Leeropbrengst van feedback in computergestuurde toetsen; wat is effectief?

 • Met hulp van een samenvatting van wetenschappelijke literatuur schetsen de auteurs in deze ToetsSpecial een beeld van de verschillende manieren om feedback te geven in een computergestuurde toets, en van de effectiviteit van deze feedback op de leeropbrengst van leerlingen.
 • Doelgroep: onderwijsprofessionals in voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs of hoger onderwijs.
 • Auteurs: Van der Kleij, Timmers en Eggen