SluitenSluiten
leerling aan het werk

Kennisplein

ToetsSpecials

Cito logo plectrumVerder

Toetsspecials: verdieping voor onderwijsprofessionals

Sommige onderwerpen rondom toetsen, evalueren en examineren verdienen verdieping. Dat zijn onze ToetsSpecials: geschreven door toetsexperts, bedoeld voor onderwijsprofessionals. De specials geven net wat meer informatie, maar blijven praktisch en informatief, zodat je ze direct kunt toepassen in je dagelijkse onderwijspraktijk.
Een overzicht

Onze ToetsSpecials

Dynamic Assesment

Een vorm van formatieve evaluatie

 • Dynamic Assesment is een vorm van formatieve evaluatie waarbij de docent de leerling mag helpen tijdens de afname van de toets.
 • Doelgroep: docenten in het speciaal onderwijs, maar ook andere docenten die voor hun leerlingen het onderste uit de kan willen halen.
 • Auteur: Hans Kuhlemeier (Cito)

Beoordelen van de kwaliteit van toetsen en examens

Deel 1: Systemen en criteria

 • Het eerste deel van deze reeks bevat een overzicht en evaluatie van kwaliteitscriteria en kwaliteitssystemen.
 • Doelgroep: toetsdeskundigen en onderwijsgevenden in alle onderwijssectoren. Maar eigenlijk iedereen die zich een eigen oordeel wil vormen over de mate waarin de huidige kritiek op de kwaliteit van toetsen en examens terecht is.
 • Auteurs: Cor Sluijter, Bas Hemker & Theo Eggen (Cito)

Beoordelen van de kwaliteit van toetsen en examens

Deel 2: De praktijk

 • Het tweede deel van deze reeks gaat in op de vraag waarom het niet eenvoudig is absolute uitspraken te doen over de kwaliteit van deze instrumenten. 
 • Doelgroep: toetsdeskundigen en onderwijsgevenden in alle onderwijssectoren. Maar eigenlijk iedereen die zich een eigen oordeel wil vormen over de mate waarin de huidige kritiek op de kwaliteit van toetsen en examens terecht is.
 • Auteurs: Cor Sluijter, Bas Hemker & Theo Eggen (Cito)

Beoordelen van beroepsbekwaamheid  

 • Deze ToetsSpecial gaat kort in op de vraag hoe (beginnende) beroepsbekwaamheid vast te stellen is.
 • Doelgroep: toetsdeskundigen, examenfunctionarissen, leden van examencommissies en onderwijsgevenden in het beroepsonderwijs. Maar ook beroepsbeoefenaren zélf en studenten die beter zicht willen krijgen op de kwaliteit van de examinerings- en certificeringspraktijk in hun sector.
 • Auteur: Cor Sluijter (Cito)

Praktijktoetsen en praktische opdrachten

Deel 1: Wat zijn praktijktoetsen en wanneer gebruik je ze?

 • Praktijktoetsen zijn een uitstekend middel om de ontwikkeling van vaardigheden te bevorderen en vast te stellen. Maar wat zijn dit voor toetsen en wanneer gebruik je ze? 
 • Doelgroep: docenten in de onderbouw, maar ook docenten uit andere sectoren van het voortgezet onderwijs.
 • Auteur: Hans Kuhlemeier (Cito)

Praktijktoetsen en praktische opdrachten

Deel 2: Hoe ontwikkel je praktijktoetsen?

 • Praktijktoetsen zijn een uitstekend middel om de ontwikkeling van vaardigheden te bevorderen en vast te stellen: Hoe ontwikkel je ze?
 • Doelgroep: docenten in de onderbouw, maar ook docenten uit andere sectoren van het voortgezet onderwijs.
 • Auteur: Hans Kuhlemeier (Cito)

Praktijktoetsen en praktische opdrachten

Deel 3: Hoe ontwikkel en gebruik je beoordelingsschalen?

 • Praktijktoetsen zijn een uitstekend middel om de ontwikkeling van vaardigheden te bevorderen en vast te stellen: Hoe ontwikkel en gebruik je de beoordelingsschalen.
 • Doelgroep: docenten in de onderbouw, maar ook docenten uit andere sectoren van het voortgezet onderwijs.
 • Auteur: Hans Kuhlemeier (Cito)

Toetsconstructieproces in 8 stappen 

 • Deze ToetsSpecial bevat een handleiding voor toetsconstructeurs met informatie over de acht stappen van het toetsconstructieproces.
 • Doelgroep: toetsconstructeurs
 • Auteur: Henk Moelands (Cito)

Leren van toetsen. Een cyclisch proces

Toetsen voor formatieve doeleinden

 • Deze ToetsSpecial geeft uitleg over het gebruik van toetsen voor formatieve doeleinden. Formatieve toetsen hebben als doel inzicht te krijgen in het onderwijsleerproces en dit waar nodig bij te sturen. 
 • Doelgroep: leerkrachten in het primair onderwijs, maar ook interessant voor leraren in andere vormen van onderwijs.
 • Auteurs: Fabiennne van der Kleij, Jorine Vermeulen, Theo Eggen en Bernard Veldkamp (Cito I RCEC)

Eerste Hulp bij Toetsen. Grip op toetskwaliteit

 • Een praktisch hulpmiddel voor leraren, in de vorm van de handzame brochure. De brochure bespreekt verschillende aspecten van toetskwaliteit. 
 • Doelgroep: leraren
 • Auteurs: Nathalie Maassen (Universiteit Twente, Cito) en Dorien den Otter (Universiteit Twente, Cito). Het onderzoek is ook uitgevoerd door Saskia Wools (Cito), Bas Hemker (Cito), Gerard Straetmans (Saxion, Cito) en Theo Eggen (Universiteit Twente, RCEC, Cito)

Leeropbrengst van feedback in computergestuurde toetsen. Wat is effectief?

 • Met hulp van een samenvatting van wetenschappelijke literatuur schetsen de auteurs in deze ToetsSpecial een beeld van de verschillende manieren om feedback te geven in een computergestuurde toets, en van de effectiviteit van deze feedback op de leeropbrengst van leerlingen.
 • Doelgroep: onderwijsprofessionals in voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs of hoger onderwijs.
 • Auteurs: Van der Kleij, Timmers en Eggen