SluitenSluiten
studenten aan het werk

Kennis voor jou

Vraagtype

Cito logo plectrumVerder
Leer meer over ... 

Vraagtypes

Het woord 'vraagtype' is een verzamelterm. Het gaat om alle soorten opgaven die je leerlingen kunt voorleggen om hun kennis of vaardigheden in kaart te brengen. Dat kan met een papieren of digitale toets, maar ook met een praktijkopdracht of portfolio. Afhankelijk van wat je wilt toetsen, kies je voor open of gesloten vragen. Een open vraag geeft leerlingen de mogelijkheid zelf een antwoord te formuleren. Bij een gesloten vraag staan de antwoordcategorieën vast. 

De juiste toetsvraag voor een goed oordeel

Er zijn talloze vraagtypes. Van de bekende meerkeuze tot nieuwe gamebased vraagtypes. Elk item vormt een onderdeel van een toets en heeft tot doel bepaald gedrag, oftewel een respons, van je leerling uit te lokken. Op basis van de uitkomst probeer jij een oordeel te vormen over bepaalde kennis en vaardigheden. Vraagtypes verschillen in taak en opbrengst en dienen daarmee verschillende doelen. Het vraagtype dat je kiest, heeft invloed op het oordeel dat je kunt vormen.

De basis: gesloten of open?

"Kies je voor gesloten of voor open vragen? Welk vraagtype je kiest hangt bijvoorbeeld af van het onderwerp dat je wilt toetsen. Maar belangrijk is ook of je kennis, toepassing of inzicht in beeld wilt krijgen."
Afbeelding Marica Balk Cito 2022
Marica Balk
Innovatie-ondersteuner

Gesloten vraagtypes

 • Meerkeuze
  Bij dit vraagtype moet een leerling uit een aantal verschillende antwoordopties het juiste antwoord selecteren. De verschillende antwoordopties worden ook wel ‘alternatieven’ genoemd. Het juiste antwoord noemt men de ‘sleutel’, de onjuiste antwoorden heten ‘afleiders’.
 • Waar/onwaar
  Dit vraagtype omvat uitspraken of stellingen. De leerling moet aangeven of deze waar of onwaar zijn. Het vraagtype wordt ook wel in de vorm gegoten van ja/nee-vragen of eens/oneens-vragen.
 • Matchen
  Bij dit vraagtype is het de bedoeling dat de leerling twee onderdelen juist met elkaar koppelt. Dit wordt vaak gedaan in de vorm van twee kolommen: de ene met cijfers, de ander met letters.
 • Ordenen
  Bij dit vraagtype moet de leerling een aantal elementen in de juiste volgorde zetten. Daarbij is de volgordeverwachting een belangrijk onderdeel: chronologisch, van klein naar groot, procesvolgorde etc.

Checklist gesloten vragen


Afbeelding kennisplein-checklist gesloten vragen Klik op de afbeelding om te downloaden

Open vraagtypes

 • Kort-antwoord
  Bij dit soort vragen moet de leerling zelf een antwoord formuleren. Dat kan in de vorm van een woord, zin of getal. Je kunt dit vraagtype formuleren als een volledige vraag (waar een kort antwoord op te formuleren is), maar ook als een aanvulvraag (waarbij een zin of berekening moet worden afgemaakt).
 • Lang-antwoord
  Bij dit vraagtype wordt de leerling een vraag of probleem voorgelegd. Daarop moet een uitgebreid antwoord geformuleerd worden in de vorm van tekst of berekening. 
 • Praktijk
  Praktijkvraagtypes benaderen een realistische situatie. De leerling moet daarin echte handelingen uitvoeren.
 • Portfolio
  Dit is een verzameling van werk van leerlingen waarmee ze hun voortgang en ontwikkeling kunnen aantonen. Het werk in het portfolio dient als bewijslast voor het al dan niet beheersen van een vaardigheid.

Checklist open vragen


Afbeelding kennisplein - checklist open vragen Klik op de afbeelding om te downloaden

Speciaal voor digitaal

Digitaal toetsen met multimedia-vragen

Digitaal toetsen heeft ervoor gezorgd dat multimedia (zoals audio en video) tegenwoordig makkelijk zijn toe te voegen aan een item. Dat heeft geleid tot nieuwe vraagtypes. Zo zijn hotspot- en sleepvragen inmiddels in de meeste digitale toetssystemen beschikbaar. Game-based vraagtypes zijn nog een uitzondering in digitale toetssystemen en worden vaak op maat gemaakt.

Slepen

In dit vraagtype moet de leerling getoonde elementen naar de juiste plek slepen. Dit kan om te ordenen of matchen, maar bijvoorbeeld ook bij een vraag om een elektronisch circuit af te maken.

Hotspot

Bij dit vraagtype geeft de leerling antwoord door een bepaald gebied in een afbeelding aan te wijzen.

Game-based

Bij dit vraagtype zijn spelelementen toegevoegd aan de vraag zoals levels, verhalen en punten. Dit maakt de ervaring voor de leerling speelser of authentieker.

Drie punten van aandacht

Elke toets omvat een verzameling vragen of opdrachten. Natuurlijk is die verzameling niet willekeurig. Houd rekening met deze drie aspecten:

 • Kwaliteit. De vragen moeten zoveel mogelijk betrekking hebben op de doelvaardigheid. Let erop dat de toets beperkt beroep doet op andere vaardigheden.
 • Inhoud. De vragen moeten aansluiten bij de leerstof, zowel voor de inhoud als complexiteit.
 • Beoordeelbaarheid. Bij gesloten vragen mag slechts één antwoord juist zijn. Voor open vragen moet een beoordelingsvoorschrift beschikbaar zijn dat door verschillende beoordelaars op dezelfde manier gebruikt wordt. Geef ook aan hoeveel punten een leerling voor een bepaald antwoord krijgt.

Het nieuwste van het nieuwste

Innovatieve vraagtypes

Huidige ontwikkelingen en trends bieden nieuwe mogelijkheden. Want nu toetsing en beoordeling steeds vaker digitaal plaatsvinden, ontstaan er steeds meer mogelijkheden voor innovatieve vraagtypes. Daarmee kun je toetsen ontwikkelen die nog beter aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen en wellicht de motivatie verhogen. 

Verdiep je kennis

Wist je dat ... 

Verwante begrippen

 • Toetsconstructie
 • Toetsmatrijs
 • Multimedia
 • Leerdoelen
 • Evidence Centered Design
Meer toetsbegrippen leren? Je zoekt ze makkelijk op in onze toetstechnische begrippenlijst.

Software: leuk om te proberen