SluitenSluiten
studenten aan het werk

Microlearningbank

Toets- en itemanalyse

Cito logo plectrumVerder
Microlearning

Toets- en itemanalyse

Wanneer je een toets hebt afgenomen, is het belangrijk om na te gaan hoe de toets en vragen functioneren. Dat kan met een toets- en itemanalyse (TIA). Daarin worden de toetsresultaten omgezet in bruikbare (statistische) gegevens over de technische kwaliteit van de toets als geheel en de items afzonderlijk. Hoe dat werkt, wat het oplevert en wat je nog meer moet weten, leer je op deze pagina.

Wat is een goede vraag?

Het maken van goede toetsvragen is geen sinecure. De resultaten van een TIA kunnen belangrijke inzichten opleveren. Uit de TIA kan bijvoorbeeld blijken dat bepaalde vragen onverwacht moeilijk waren. Ook kan blijken dat juist de goede leerlingen meer moeite met hebben met een bepaalde vraag dan de zwakkere leerlingen.

Leren van je eigen toetsen

Met behulp van TIA's ‘leer’ je als docent van je eigen toetsen en bevorder je de kwaliteit van toekomstige items en toetsen. TIA's hebben daarmee een belangrijke feedbackfunctie dat past binnen kwaliteitsbevordering. Daarnaast helpen TIA's om in concrete gevallen een zo goed mogelijk onderbouwde beslissing te nemen over bijvoorbeeld niet-functionerende vragen. 

Wist je dat ...

... er bij elke toets toevallige factoren zijn die de scores onbedoeld positief of negatief beïnvloeden? Hoe gevoelig scores zijn voor deze factoren, noemen we de betrouwbaarheid. Natuurlijk kun je toevallige factoren nooit helemaal voorkomen. Je kunt wel maatregelen treffen om de betrouwbaarheid zo hoog mogelijk te maken:

  • Zorg voor rustige afnamecondities.
  • Stel leerlingen gerust.
  • Zorg voor een overzichtelijke lay-out van de toets.
  • Maak de toets niet te kort. Het is beter om meer tijd te geven dan minder vragen te stellen.
  • Bij open vragen: kijk de toets per vraag na, telkens in een andere volgorde. Dus: leg de toetsen in willekeurige volgorde en kijk dan vraag 1 na. Leg de toetsen in een nieuwe willekeurige volgorde en kijk vraag 2 na, enz.

Mini-college toets- en itemanalyse

Wat is een toets- en itemanalyse en waarom zou je 'm uitvoeren? 

E-learningJe leert het in dit mini-college.
Download de presentatie

Test je kennis

Verwante onderwerpen

Verdiep je kennis

Prototype om te proberen: C-analysis

  • Analyses maken van toetsresultaten en toetskwaliteit verbeteren. 
  • Prototype voor hbo en universiteit.
  • Probeer C-analysis.