SluitenSluiten
studenten aan het werk

Microlearningbank

p-waarde

Cito logo plectrumVerder
Microlearning

P-waarde

Hoe moeilijk of makkelijk is een toetsvraag eigenlijk? Het wordt uitgedrukt door de p-waarde van een item. P-waardes hebben een belangrijke functie in het verbeteren en samenstellen van nieuwe toetsen. 

Dit is de p-waarde ...

  • De p-waarde geeft de moeilijkheidsgraad weer van een item.
  • Het is altijd een getal tussen 0 en 1.
  • Hoe dichter de p-waarde bij 1 ligt, hoe meer leerlingen de vraag goed hadden (en hoe makkelijker de vraag dus was voor deze doelgroep).

P-waarde berekenen

Meerkeuzevragen

Heb je een toets met meerkeuzevragen? Voor meerkeuze-items is de p-waarde gelijk aan het percentage leerlingen dat de vraag goed heeft beantwoord. Heeft dus driekwart van je leerlingen een meerkeuzevraag goed beantwoord, dan is de p-waarde voor die vraag 0.75.

Andere vraagtypen

Heb je in je toets vragen waarvoor je leerlingen meerdere punten kunnen halen? Dan bereken je de p-waarde door de gemiddelde score van je leerlingen op die vraag te delen door het maximaal te behalen aantal punten. Is voor een bepaalde vraag gemiddeld 2 van de 5 punten gescoord, dan is de p-waarde voor die vraag 0.40.

Het nut van p-waarden

  • P-waarden helpen om toetsen te verbeteren. Onverwacht lage p-waarden kunnen duiden op een onvolkomenheid in de opgave, of een fout in het correctievoorschrift. Onverwacht hoge p-waarde tonen aan dat de opgave misschien onbedoeld een weggevertje was. Dit kan reden zijn om de slaag-zakgrens aan te passen.
  • P-waarden helpen om nieuwe toetsen samen te stellen. Zeker als opgaven worden hergebruikt. Maar p-waarden zijn ook handig als je wilt gaan werken met varianten (klonen) van bestaande items. Je kunt dan vooraf beter sturen op een goede afstemming van de vraagmoeilijkheid op het toetsdoel. 

Let op: eigenschap van item én doelgroep

De p-waarde zegt iets over de moeilijkheid van een item. Maar wel in relatie tot de groep leerlingen bij wie het item is afgenomen. Wil je een vraag dus opnemen in een toets voor een andere groep leerlingen, dan kan de p-waarde heel anders uitvallen. Check in dat geval altijd opnieuw de p-waarde! 

Verdiep je kennis

Verwante onderwerpen