SluitenSluiten
studenten aan het werk

Microlearningbank

rit-waarde

Cito logo plectrumVerder
Microlearning

Rit-waarde

Niet elke vraag is zomaar een goede toetsvraag. Een toetsvraag is alleen maar informatief als het verschillen in vaardigheidsniveaus tussen leerlingen zichtbaar kan maken. Van een goede toetsvraag verwacht je dan ook dat vaardige leerlingen er hoger op scoren dan minder vaardige leerlingen. In de toetstechniek meet je dit met de rit-waarde: een statistische maatstaf die aangeeft of (en hoe goed) een item dat verschil kan maken.

Kijken naar correlatie

Bij de rit-waarde meet je de samenhang (oftewel correlatie) tussen een item en de totaalscore op alle items in een toets. Het idee is namelijk dat leerlingen die beter scoren op de hele test, ook beter scoren op dat ene item. De item-testcorrelatie is daarmee een maat voor het discriminerend vermogen van een item. En maakt daarmee duidelijk of ook dat item goed onderscheid kan maken tussen leerlingen van verschillende vaardigheidsniveaus.

De waardes van de rit-waarde

De berekening van de rit-waarde levert een getal op tussen 1 en -1. Een rit-waarde van 1 is optimaal. Leerlingen met een hogere toetsscore, scoren dan ook beter op dat item. Met andere woorden: de samenhang tussen de score op het item en de totaalscore is perfect. Bij een rit-waarde van 0 is die samenhang er niet. En komt de rit-waarde onder 0 uit, dan ontstaat er een omgekeerde correlatie: leerlingen met een lage totaalscore op de toets presteren dan goed op het item. Een vraag met een negatieve rit-waarde functioneert dus niet.
"Natuurlijk streef je naar zo hoog mogelijke rit-waardes, zo dicht mogelijk bij 1. Maar in de praktijk mag je al tevreden zijn als een rit-waarde rond 0,3 of 0,4 ligt."
geel
Cito-expert over rit-waardes in de praktijk

Wist je dat ...

 • Voor toetsen en toetsscores geldt één belangrijk uitgangspunt.
 • Namelijk: dat leerlingen die hoger scoren op een toets, ook een hoger vaardigheidsniveau hebben.
 • Dit uitgangspunt gebruiken we voor een toets als geheel, maar ook voor de afzonderlijke items.
 • Items zijn dus goed, als leerlingen met een hoge totaalscore op de toets ook beter scoren op dit item.
 • Kortom: we verwachten een positieve samenhang tussen de totaalscores op de toets en de score op een afzonderlijk item.

Wat ging er mis?

Mogelijke oorzaken van lage rit-waardes zijn:
 • Er is iets mis met de vraag.
 • Er zit een fout in de antwoordsleutel.
 • De vraag past inhoudelijk niet binnen de toets.

Zo zit het met rits en rirs

 • De rit-waarde heeft een nadeel. Je vergelijkt de score op het item namelijk met de totaalscore. En daarin zit ook de score op het item zelf. Zo vergelijk je het item voor een deel ook met zichzelf.
 • Daarom kun je eigenlijk beter kijken naar de rir-waarde (item-restscore correlatie).
 • Bij de rir-waarde bekijk je de samenhang tussen de score op het item en de totaalscore op alle ándere items.
 • Bekijk de kennisclip hieronder voor meer info over rits en rirs.

Verdiep je kennis

Verwante onderwerpen