SluitenSluiten
studenten aan het werk

Microlearningbank

Toetsmatrijs

Cito logo plectrumVerder
Microlearning

Toetsmatrijs

Heb je al eens gewerkt met een toetsmatrijs? Het is een handig hulpmiddel om de inhoud van je toets te bepalen. Een toetsmatrijs is een schema waarin je vastlegt welke onderwerpen in de toets aan bod komen, welke vaardigheden verwacht worden en hoe belangrijk elk onderdeel is. Daarmee helpt de toetsmatrijs je een toets te maken die een goede afspiegeling vormt van de leerstof.

Toetsmatrijs in vijf stappen

 • Bepaal de onderwerpen die in de toets komen.
 • Kies de gewenste vaardigheidsniveaus (taxonomie).
 • Bepaal de punten / weging voor elk onderwerp in de toets.
 • Stel het aantal vragen per onderwerp vast.
 • Verdeel de vragen en punten over de verschillende vaardigheidsniveaus.
Een vraag kan meerdere punten opleveren. Maar bedenk ook dat het beter is voor de spreiding over onderwerpen als je meerdere vragen opneemt. Wees dus spaarzaam met vragen die heel veel punten kunnen opleveren.
geel
Tip van een Cito-expert

Werken met een toetsmatrijs heeft veel voordelen

 • Het verkleint de kans dat je belangrijke onderdelen over het hoofd ziet.
 • Het verkleint de kans dat minder belangrijke onderdelen te veel aandacht krijgen.
 • Het stimuleert je om vragen te ontwikkelen die verschillende vaardigheden vereisen van leerlingen.
 • Het helpt je om toetsen vergelijkbaar en gelijkwaardig op te stellen, wanneer je meerdere toetsen wilt maken op basis van dezelfde leerstof.
 • Het kan dienen als verantwoording naar anderen, zoals collega-vakdocenten en inspectie.

Taxonomie: onderdeel van een toetsmatrijs

Zodra de toetsinhoud duidelijk is moet worden bekeken welke prestaties van leerlingen verwacht worden. Hiervoor worden vaak taxonomieën ingezet. Een taxonomie is een classificatieschema waarin aspecten van presteren beschreven worden. Deze aspecten vertonen een hiërarchische relatie. Vaak is een taxonomie onderdeel van de toetsmatrijs en ondersteunt de ontwikkeling van opgaven op het beoogde niveau van leerdoelen. Er kan hierbij onderscheid worden gemaakt tussen taxonomieën die betrekking hebben op het cognitieve, affectieve of psychomotorische domein.

Veelgebruikte taxonomieën

 • Bloom (cognitief)
 • Romiszowski
 • RTTI (cognitief)
 • Krathwohl (affectieve domein)
 • Simpson (psychomotorisch)
 • Kubus van de Block (cognitief & affectief)

Verdiep je kennis

Meer over Bloom

De taxonomie van Bloom is gebaseerd op een hiërarchische ordening van cognitieve vaardigheden:

Kennis - Begrip - Toepassing - Analyse - Synthese - Beoordeling

Meestal wordt deze zesdeling teruggebracht tot een tweedeling: kennis (reproductie) en toepassing (productie). Bij kennis (reproductie) ligt de nadruk op het toetsen van zaken die ook als zodanig onderwezen zijn. Bij toepassing (productie) moet de leerling zijn kennis toepassen in een andere context dan hem is onderwezen.
Afbeelding taxonomie Bloom

Verwante begrippen