SluitenSluiten
studenten aan het werk

Microlearningbank

Toetsgebruik

Cito logo plectrumVerder
Microlearning

Toetsgebruik

Toetsen zijn geen doel op zich, maar waarom toets je dan? En wanneer gebruik je welke toets? Elke toets kent zijn eigen gebruik. En dus is het belangrijk waarvóór je je leerlingen een toets voorlegt. Allereerst: op welk niveau heeft de beslissing die je wilt nemen, betrekking? Wil je bijvoorbeeld iets zeggen over een individuele leerling of over een groep leerlingen? Dan: wordt de toets summatief of formatief ingezet? En ten slotte: welke informatie levert de toets op? Wat de gevolgen zijn van deze keuzes op het ontwerp van de toets, leer je op deze pagina.

Welke informatie heb je nodig? 

Elke toets levert informatie op. Maar geen enkele toets levert extra of andere informatie op dan waarvoor die bedoeld is. Een toets anders inzetten heeft daarom geen enkele zin. Wil jij werken met toetsen die wel de informatie opleveren die je nodig hebt? Ga bij het ontwikkelen dan deze drie stappen na:

  • Over wie wil je uitspraken doen? (niveau)
  • Welke plaats heeft de toets in het leerproces? (summatief of formatief)
  • Welke informatie wil je dat de toets oplevert? (toetsfunctie)

Beslismoment

Wanneer beslis je over een vervolgactie? Dat doe je niet altijd na één toets. Vaak ook wordt een wordt een reeks toetsen of gegevens ingezet om een besluit te nemen.
Programmatisch toetsen is een manier om besluiten te nemen op basis van meerdere datapunten. Je kent dan pas studiepunten toe of neemt pas vervolgacties op het moment dat er voldoende data verzameld zijn. Die data zijn in dit geval breder dan toetsen alleen. Ook verslagen, reflectiemomenten, etc. kunnen onderdeel zijn van het beslismoment. Leer meer over programmatisch toetsen

Wist je dat…

... Beslissen en beoordelen verschillende activiteiten zijn? Bij beoordelen bekijk je waar de leerling in het leerproces staat. Bij beslissen koppel je een vervolgactie aan de beoordeling.
Het beslissen volgt dus ná het beoordelen en kan bestaan uit meerdere beoordelingen.
Houd bij het gebruik van meerdere beoordeling altijd rekening met de functie die elk onderdeel heeft en of deze samen de juiste informatie opleveren voor de beslissing.

Verwante onderwerpen